توضیح در مورد سیستم نوبت دهی:

سامانه نوبت دهی کلینیک از ساعت 10 صبح هر روز فعال میگردد و طبق برنامه پزشکان محترم تا دو روز آینپه امکان نوبت دهی وجود دارد

نوبت دهی از سایت نوبت دهی دانشگاه به آدرس HamedanNobat.ir , دانلود اپلیکیشن پذیرش 24 از کافه بازار و یا از طریق خط تلفن

با شماره 31111200-081  امکان پذیر است 

 

تذکر1: نوبت دهی از ساعت 10 صبح  هر روز شروع و تا اتمام نوبت ها ادامه دارد.

تذکر 2 : با توجه به خاص بودن بیماران دکتر ایرج صدیقی و دکتر زهره شالچی (فوق تخصص عفونی اطفال ) ، دکتر سهراب کولیوند (سونوگرافی) ، نوبت دهی این پزشکان بر حسب روزهای حضور پزشک محترم در کلینیک  از ساعت 10 صبح لغایت تکمیل شدن نوبت ها ادامه دارد

 

لیست پزشکان تعریف شده در سیستم نوبت دهی (کلیک کنید)

 

عنوان