توضیح در مورد سیستم نوبت دهی:

از 5 شنبه هر هفته با سیستم تلفن گویای کلینیک با شماره های  38324056-38324062-38321460-38322438   تماس گرفته  و با وارد نمودن شماره موبایل و کد ملی بیماردر اولین تاریخ ممکن به شما نوبت داده خواهد شد و در پایان تماس از قطعی شدن نوبت خود مطمئن شوید( تایید نوبت به این صورت است که در پایان تماس تلفن گویا از شما میخواهد که جهت تایید کلید 1 را فشار دهید)

در تاریخی که به شما نوبت داده شده است به کلینیک مراجعه نمایید و از طریق دستگاه نوبت دهی  در قسمت ثبت کد تلفنی ،شماره پیگیری را که از طریق تلفن گویا به شما اعلام شده است را وارد کرده و پس از چاپ نوبت به منشی پزشک مورد نظر مراجعه نمایید

 

 

در روزهایی که پزشک مورد نظر در کلینیک حضور دارند (برنامه حضور پزشکان در کلینیک نصب شده است) صبح به کلینیک مراجعه کرده و از دستگاه نوبت دهی قبض نوبت دریافت نمایید و در بعداز ظهر همان روز در ساعت مشخص شده به منشی پزشک مراجعه فرمایید

برنامه حضور پزشکان در کلینیک امام خمینی(ره)

عنوان