توضیح در مورد سیستم نوبت دهی:

از 5 شنبه هر هفته با سیستم تلفن گویای کلینیک با شماره های  (8 خط)38321460-38321780   تماس گرفته  و با وارد نمودن شماره موبایل و کد ملی بیماردر اولین تاریخ ممکن به شما نوبت داده خواهد شد و در پایان تماس از قطعی شدن نوبت خود مطمئن شوید( تایید نوبت به این صورت است که در پایان تماس تلفن گویا از شما میخواهد که جهت تایید کلید 1 را فشار دهید)

در تاریخی که به شما نوبت داده شده است به کلینیک مراجعه نمایید و شماره پیگیری را که از طریق تلفن گویا به شما اعلام شده است را به منشی پزشک مربوطه ارایه نمایید.

 

برنامه حضور پزشکان در کلینیک امام خمینی(ره)

عنوان