درمانگاه غدد

    روز های حضور در کلینیک امام خمینی

دکتر جمیله افسر

فوق تخصص غدد بزرگسالان


شنبه -یکشنبه - سه شنبه- چهارشنبه
عنوان