در سیستم تلفنی نوبت دهی تلفنی با داشتن کد سه رقمی پزشک، مراحل تعیین نوبت سریع تر انجام می پذیرد 

محمد عباسی متخصص داخلی و فوق تخصص خون و آنکولوژی بالغین  121
محمود غلیاف فوق تخصص کلیه 112
مهردخت مزده متخصص مغز و اعصاب  113

   
دکتر سید سامان طالبی متخصص داخلی 123

دکتر رحیمپور امیری

 

 فوق تخصص کلیه اطفال 127

اسد الله تناسان

 

فوق تخصص قلب اطفال 128

دکتر ایرج صدیقی

 

فوق تخصص عفونی اطفال 122

 

   

دکتر مسعود غیاثیان

 

متخصص مغز و اعصاب 130

دکتر سید کیانوش حسینی

 

متخصص قلب و عروق 131

 

عنوان