در سیستم تلفنی نوبت دهی تلفنی با داشتن کد سه رقمی پزشک، مراحل تعیین نوبت سریع تر انجام می پذیرد 

محمد عباسی متخصص داخلی و فوق تخصص خون و آنکولوژی بالغین  121
محمود غلیاف فوق تخصص کلیه 112
مهردخت مزده متخصص مغز و اعصاب  113
سهراب کولیوند  متخصص رادیولوژی - سونوگرافی  135
دکتر سید سامان طالبی متخصص داخلی 123

دکتر رحیمپور امیری

 

 فوق تخصص کلیه اطفال 127

اسد الله تناسان

 

فوق تخصص قلب اطفال 128

دکتر ایرج صدیقی

 

فوق تخصص عفونی اطفال 122

دکتر فیروزه حسینی

فوق تخصص مغز و اعصاب اطفال 136

دکتر مسعود غیاثیان

 

متخصص مغز و اعصاب 130

دکتر سید کیانوش حسینی

 

متخصص قلب و عروق 131
دکتر مریم زارعی  متخصص اعصاب و روان 137
     

 

عنوان