در سیستم تلفنی نوبت دهی تلفنی با داشتن کد سه رقمی پزشک، مراحل تعیین نوبت سریع تر انجام می پذیرد 

محمد عباسی متخصص داخلی و فوق تخصص خون و آنکولوژی بالغین  121
محمود غلیاف فوق تخصص کلیه 112
مهردخت مزده فوق تخصص مغز و اعصاب  113
افشین فیاضی فوق تخصص مغز و اعصاب اطفال  114
لیلا جهانگرد  متخصص اعصاب و روان 129
محمد هادی زاده فوق تخصص گوارش و کبد 117
دکتر سید سامان طالبی متخصص داخلی 123

دکتر رحیمپور امیری

 فوق تخصص کلیه اطفال 127
اسد الله تناسان فوق تخصص قلب اطفال 128
دکتر ایرج صدیقی فوق تخصص عفونی اطفال 122
دکتر جعفر کیهان شکوه متخصص رادیولوژی - سونوگرافی 126

 

عنوان