نام درمانگاه

نام و نام خانوادگی

تخصص

روزهای فعالیت

1

قلب

مهدی مرادی (فلوشیپ)

متخصص قلب و عروق

شنبه - یکشنبه - سه شنبه

2

فرناز فریبا

متخصص قلب و عروق

دوشنبه - چهار شنبه

3

محمد رضا بیاناتی (فلوشیپ)

متخصص قلب و عروق

شنبه تا چهار شنبه

4

ربابه رجبی

فوق تخصص قلب اطفال

شنبه تا سه شنبه

5

امیرحسین یزدی

متخصص قلب و عروق

یکشنبه- سه شنبه- چهارشنبه

6

خون

محمد عباسی

متخصص داخلی و فوق تخصص خون و آنکولوژی بالغین

شنبه  تا پنج شنبه

7

حسین اصفهانی

فوق تخصص خون اطفال

شنبه - دوشنبه - چهار شنبه

8

اعصاب و روان

محمد حقیقی

فوق تخصص اعصاب و روان

شنبه تا چهار شنبه

9

لیلا جهانگرد

فوق تخصص اعصاب و روان

 یکشنبه - سه شنبه - چهار شنبه

 

محمد احمدپناه

متخصص روانشناسی

سه شنبه

10

مغر و اعصاب

مهردخت مزده

متخصص مغز و اعصاب

شنبه - دوشنبه - چهار شنبه

11

فیروزه حسینی

فوق تخصص مغز و اعصاب اطفال

یکشنبه - سه شنبه

12

افشین فیاضی

فوق تخصص مغز و اعصاب اطفال

شنبه تا چهار شنبه

13

مسعود غیاثیان

متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات

شنبه تا چهار شنبه

16

داخلی

زهره کهرام فر

متخصص داخلی

شنبه - دوشنبه - چهار شنبه

17

فیروزه ساجدی

متخصص داخلی

یکشنبه - سه شنبه

18

گوارش

محمد هادی زاده

فوق تخصص گوارش و کبد

شنبه تا چهار شنبه

19

مریم حسن زرینی

فوق تخصص گوارش و کبد

شنبه - دوشنبه - چهار شنبه

21

اطفال

بهناز بصیری

فوق تخصص اطفال

شنبه - دوشنبه - چهار شنبه

 

نصر ا... پزشکی

متخصص  اطفال

شنبه  تا پنج شنبه

 

مریم شکوهی

فوق تخصص اطفال و نوزادان

یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه

22

محمد کاظم سبزه ای

فوق تخصص اطفال

شنبه - دوشنبه - چهار شنبه

23

پوست و مو

 24

محمد رضا سبحان

متخصص پوست ومو

شنبه تا چهارشنبه

25

عفونی

فریبا کرامت

متخصص عفونی

شنبه - دوشنبه

26

پیمان عینی

متخصص عفونی

شنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهار شنبه

27

مژگان ممانی

متخصص عفونی

یکشنبه

28

سید حمید هاشمی

متخصص عفونی

شنبه - دوشنبه - چهار شنبه

29

محمد مهدی مجذوبی

متخصص عفونی

یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه

30

ایرج صدیقی

فوق تخصص عفونی اطفال

شنبه - دوشنبه - چهار شنبه

31

کلیه

حسین عماد ممتاز

فوق تخصص کلیه اطفال

شنبه - یکشنبه - سه شنبه - چهار شنبه

32

محمود غلیاف

فوق تخصص کلیه بزرگسالان

شنبه تا پنج شنبه

33

فرهاد خوشجو

فوق تخصص کلیه بزرگسالان

سه شنبه

34 ویدا شیخ فوق تخصص نفرولوژی شنبه - دوشنبه

35

ریه

محمد حسین اسلامیان

فوق تخصص آسم و آلرژی

یکشنبه - سه شنبه

36

سونوگرافی

جعفر کیهان شکوه

سونوگرافیست

شنبه تا پنج شنبه

عنوان