درمانگاه روانشناسی

    روز های حضور در کلینیک امام خمینی

 دکتر محمد حقیقی

متخصص اعصاب و روان


شنبه تا چهارشنبه

 دکتر محمد احمدپناه

متخصص روانشناسی شناختی (روان درمانی کودکان و بزرگسالان)

  سه شنبه

 دکتر سعید فرجی

متخصص اعصاب و روان

  شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
عنوان