درمانگاه قلب و عروق

    روز های حضور در کلینیک امام خمینی

 دکتر محمد عباسی

متخصص داخلی و فوق تخصص خون و آنکولوژی بالغین 

شنبه -یکشنبه -سه شنبه - چهارشنبه -پنج شنبه

 دکتر حسین اصفهانی

فوق تخصص خون اطفال


شنبه - دوشنبه - چهارشنبه

 دکتر حسین رنجبر

 فوق تخصص خون و آنکولوژی بزرگسالان 

  شنبه تا چهارشنبه
عنوان