درمانگاه مغز و اعصاب

    روز های حضور در کلینیک امام خمینی

مهردخت مزده

متخصص مغز و اعصاب


 یکشنبه - دوشنبه

 فیروزه حسینی

فوق تخصص مغز و اعصاب اطفال

یکشنبه - سه شنبه

سحر مرادی

متخصص مغز و اعصاب

   شنبه - چهارشنبه
عنوان