درمانگاه مغز و اعصاب

    روز های حضور در کلینیک امام خمینی

مهردخت مزده

متخصص مغز و اعصاب


شنبه - یکشنبه - دوشنبه

 فیروزه حسینی

فوق تخصص مغز و اعصاب اطفال

یکشنبه - سه شنبه

مسعود غیاثیان

متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات

  شنبه تا چهارشنبه
عنوان