درمانگاه کلیه و مجاری ادراری

    روز های حضور در کلینیک امام خمینی

حسین عماد ممتاز

فوق تخصص کلیه اطفال


شنبه - یکشنبه - سه شنبه 

رحیمپور امیری

فوق تخصص کلیه اطفال

  دوشنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 

محمود غلیاف

فوق تخصص کلیه بزرگسالان


شنبه تا پنج شنبه

فرهاد خوشجو

فوق تخصص کلیه بزرگسالان

  سه شنبه

ویدا شیخ

فوق تخصص نفرولوژی

  شنبه  - چهارشنبه 
عنوان