درمانگاه کلیه و مجاری ادراری

    روز های حضور در کلینیک امام خمینی

حسین عماد ممتاز

فوق تخصص کلیه اطفال


شنبه - یکشنبه - سه شنبه - چهار شنبه

محمود غلیاف

فوق تخصص کلیه بزرگسالان


شنبه تا پنج شنبه

فرهاد خوشجو

فوق تخصص کلیه بزرگسالان

  سه شنبه

ویدا شیخ

فوق تخصص نفرولوژی

  شنبه  - دوشنبه 
عنوان