درمانگاه اطفال

    روز های حضور در کلینیک امام خمینی

 دکتر نصرا... پزشکی

متخصص اطفال 


شنبه تا پنج شنبه

 دکتر مریم شکوهی

فوق تخصص اطفال


یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه

 دکتر محمدکاظم سبزه ای

فوق تخصص اطفال

  شنبه - دوشنبه - چهارشنبه

دکتر بهناز بصیری

فوق تخصص اطفال

  شنبه - دوشنبه - چهارشنبه

دکتر ایرج صدیقی

فوق تخصص عفونی کودکان

  شنبه - دوشنبه - چهارشنبه

دکتر جلال الدین امیری

متخصص کودکان

  یکشنبه - سه شنبه

دکتر معصومه مهدیان خو

فوق تخصص اطفال

  یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه

دکتر زهره شالچی

فوق تخصص عفونی کودکان

  یکشنبه - سه شنبه
عنوان