درمانگاه قلب و عروق

    روز های حضور در کلینیک امام خمینی

 دکتر مهدی مرادی

متخصص قلب و عروق (فلوشیپ)  

شنبه - یکشنبه - سه شنبه

 دکتر فرناز فریبا

متخصص قلب و عروق

دوشنبه - چهار شنبه

دکتر اسدالله تناسان

فوق تخصص قلب و عروق کودکان

  شنبه تا چهارشنبه

دکتر امیرحسین یزدی

فلوشیپ بالون آنژیو پلاستی

 دوشنبه 

 دکتر لیلا نجم افشار

متخصص قلب و عروق

  شنبه - چهارشنبه

 دکتر سید کیانوش حسینی

متخصص قلب و عروق

  یکشنبه - سه شنبه
عنوان