درمانگاه قلب و عروق

    روز های حضور در کلینیک امام خمینی

 دکتر مهدی مرادی

متخصص قلب و عروق (فلوشیپ)  

شنبه - یکشنبه - سه شنبه

 دکتر فرناز فریبا

متخصص قلب و عروق

دوشنبه - چهار شنبه

دکتر اسدالله تناسان

فوق تخصص قلب و عروق کودکان

  شنبه تا چهارشنبه

دکتر امیرحسین یزدی

فلوشیپ بالون آنژیو پلاستی

یکشنبه- سه شنبه - چهارشنبه
عنوان