همدان، میدان شریعتی ،خیابان میرزاده عشقی ،محل سابق بیمارستان امام ، کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام  خمینی (ره)

تلفن تماس :

       تلفنخانه :                        38322440 - 38321372 - 38321839 -38321371 - 081

       سیستم نوبت دهی تلفنی : 31111200-081

 

 

تذکر1: نوبت دهی از ساعت 10 صبح  هر روز شروع و تا اتمام نوبت ها ادامه دارد.

لیست پزشکان تعریف شده در سیستم نوبت دهی (کلیک کنید)

تذکر 2 : با توجه به خاص بودن بیماران دکتر ایرج صدیقی و دکتر زهره شالچی (فوق تخصص عفونی اطفال ) ، دکتر سهراب کولیوند (سونوگرافی) ، نوبت دهی این پزشکان بر حسب روزهای حضور پزشک محترم در کلینیک  از ساعت 10 صبح لغایت تکمیل شدن نوبت ها ادامه دارد

 

 

 

عنوان